2. mailako automatizazioa

  • Labearen prestakuntza azkartzea fusioaren prozesurako, operadoreari behar den kalitatea lortzeko parametroak eta lan-baldintzak emanda: fusioaren estrategia oinarrizko automatizazio sistemara arteko parametroen transmisioa barne.
  • Aldagaien eta hautemandako gertaeren araberako prozesuaren jarraipena egitea
  • Isurketa jarraituaren edizioaren jakinarazpena hau guztia adieraziz: zer gertatu den, ekoiztutako materialen kalitatea, ekoizpenaren errendimendua, ekoizpenik gabeko garaiak, hutsegiteen eteteak eta kudeaketak, eta abar. Sare lokalaren bidez edo puntuz puntu jasotako aurreko laborategiaren txostena ere barneratu behar da.
Electrical equipment for electrical steel plants